نشانی:

بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، پلاک ۵، ساختمان بام، واحد ۶ شرقی

تلفن:

88212667 (021)

 

فکس:

88055456 (021)

info@avicenna-mc.com