اهداف سازمان:

● عرضه با کیفیت ترین محصولات سلامت محور

● تولید محصولات سلامت محور با استفاده از امکانات و تکنولوژی کارخانجات داخلی

● انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل ایران و استفاده از ظرفیت نیروی متخصص داخلی

● صادر کننده محصولات سلامت محور تولید داخل به کشورهای منطقه

 

راهبرد های سازمان:

● افزایش سهم و ارتقای جایگاه شرکت در بازار سلامت کشور

● افزایش میزان سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه فنآوری های نوین و پیشرفته در عرصه دارو و پزشکی

● افزایش سهم در تحقیق و توسعه فناوریها و محصولات نوین عرصه سلامت

● ارتقاء منابع انسانی و ارزش آفرینی در عرصه سلامت

● توسعه تعاملات و ارتباطات موثر داخلی و بین المللی

● توسعه سرمایه گذاری در فعالیتهای دانش بنیان و فنآوری های پیشرفته و تولید محصولات

● اجرای استراتژی ها در چارچوب سياست های كلي اقتصاد مقاومتی